3D modelovanie

3D modelovanie - obrázok

3D modelovanie

Najznámejším využitím počítačovej 3D grafiky je vytváranie animácií (pri tvorbe filmov alebo počítačových hier), avšak 3D grafika je využívaná aj vo vede a priemysle (napríklad pri počítačových simuláciách alebo trojrozmernom zobrazení orgánov).

3D modelovanie je proces vytvárania matematického trojdimenzionálneho objektu pomocou špecializovaného softvéru. Použitie 3D modelovania a vizualizácie:
o 3D vizualizácie interiérov,
o exteriérové 3D vizualizácie,
o produktová 3D vizualizácia,
o 3D vizualizácie krajiny,
o 3D animácie.

3D model vám vytvoríme v programe Blender.