E-mail marketing

E-mail marketing - obrázok

E-mail marketing

E-mail marketing je dôležitou súčasťou online podnikania. Ide o formu priameho marketingu, ktorá využíva elektronickú poštu ako spôsob komunikácie so zákazníkom. Najčastejšie má za cieľ informovať o novinkách, zlepšovať vzťahy, budovať dôveru a vzbudiť záujem o produkty alebo služby. Výrazne môže podporiť snahy o opakovanú objednávku u už existujúcich zákazníkov.

E-mail marketing vám umožňuje zacieliť na konkrétne skupiny zákazníkov alebo dokonca na konkrétnych jednotlivcov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je ponúknuť jednotlivým zákazníkom špeciálne narodeninové ponuky tovaru alebo služieb. Tento druh prispôsobenia pomáha podniku postupne sa rozvíjať a udržiavať vzťah so zákazníkom, čo môže viesť k zvýšeniu predaja a lojalite k zákazníkovi.