PPC kampane

PPC kampane - obrázok

PPC kampane

PPC (Pay-Per-Click) kampaň je systém zverejňovania reklamných odkazov vo výsledkoch vyhľadávačov ako Google alebo Zoznam a na rôznych sídlach a portáloch, ktoré to umožňujú. Každý preklik cez reklamný odkaz na vaše sídlo je spoplatnený. PPC reklama cez Google tak umožňuje osloviť veľký počet nových potenciálnych zákazníkov.