SEO

SEO - obrázok

SEO

SEO je skratka, ktorá znamená Search Engine Optimization, po slovensky optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je proces, ktorého výsledkom je návštevnosť webovej stránky z neplatených , tzv. “organických” výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávačoch, v slovenskom prostredí predovšetkým z Google Search.

On-page SEO – tu ide o zmeny na vašom webe. Či už z technickej stránky alebo obsahovo. Z technickej stránky by mal byť ľahko čitateľný a štruktúrovaný. Obsah musí byť originálny, kvalitný a zameraný pre cielené kľúčové slová.

Patria sem:

  • kľúčové slová v obsahu,
  • unikátnosť obsahu stránky,
  • funkčnosť stránky pre mobilné telefóny,
  • rýchlosť načítania stránky,
  • tvorenie nového obsahu.

Off-page SEO – skúma, ako sa iné weby zmieňujú o vašej stránke, mimo vášho webu. Hlavne sa jedná o spätné odkazy na váš web z iných webov.

Patria sem:

  • počet odkazov z autoritatívnych webstránok,
  • aktivita na sociálnych sieťach,
  • vybudovanie popularity web stránky,
  • tematická relevancia odkazovaných stránok a webstránok,
  • rôznorodosť textov spätných odkazov.