Sociálne siete

Sociálne siete - obrázok

Sociálne siete

Sú častokrát označované ako najsilnejší PR nástroj súčasnosti, vďaka ktorému môže firma budovať pozitívnu znalosť svojej značky, nadviazať kontakt so svojimi zákazníkmi či dokonca efektívne vyriešiť krízovú komunikáciu v prípade reklamácií alebo sťažnosti zákazníkov. Pri správnej zvolenej komunikačnej stratégii dokážete dostať svoju značku omnoho bližšie ku svojím zákazníkom.

Vytvoríme, nastavíme a budeme vám spravovať na mieru vaše Facebook konto, Instagram konto, Twitter konto a ďalšie, ktoré si vyberiete.