Webové aplikácie

Webové aplikácie - obrázok

Webové aplikácie

Webová aplikácia alebo Internetová aplikácia je aplikácia typu klient-server vytvorená pre prostredie internetu alebo intranetu. Webová aplikácia môže na prvý pohľad vyzerať ako webová stránka, ale zvyčajne sa jedná o zložitejšie aplikácii vykonávajúci zložitejšie úlohy a využívajúce databázu.

Webové aplikácie niekedy môžu byť napojené na ďalšie aplikácie v organizácii (na ekonomický softvér, podporné systémy pre riadenie organizácií a podobne). Moderná webová aplikácia vie dnes takmer to, čo softvér nainštalovaný na počítači.

Najznámejšími príkladmi webových aplikácií sú Facebook.com, LinkedIn.com, poštové programy (Gmail, Yahoo), kancelárske programy (Google Docs, Office365), rôzne intranety a celá rada ďalších. Určiť presne hranicu medzi tým, čo je webová stránka a čo už je webová aplikácia je niekedy nemožné.

Na tvorbu webových aplikácií používame React, Vue, Ember, Laravel.